Yer Tutucu Nedir?

Süt dişlerinin en önemli görevlerinden biri, daimi dişlere çenede doğru yerde sürmeleri için rehberlik etmek, onlar sürene kadar çenede yer tutmaktır. Süt dişlerinin erken kayıplarında, diğer dişler kaybedilen süt dişinin bıraktığı boşluğa doğru kayarak, alttaki daimi dişin sürmesi gerektiği yeri kapatabilirler. Böylece daimi süt dişi sürme zamanı geldiğinde, çapraşık sürebilir veya çene kemiğinde gömülü kalabilir. Bu durum diş çapraşıklıklarına sebep olmaktadır. Ancak bazı durumlarda, süt dişinin çekimi kaçınılmaz bir tedavi seçeneği olabilir. Süt dişini erken kaybeden çocuklarda, diğer dişlerin boşluğa kaymaması için yer tutucu yapılmasına gerek duyulmaktadır.

Yer tutucular; dişlerin, çekilen süt dişinden kalan boşluğa doğru kaymalarını engelleyerek, zamanı geldiğinde alttaki daimi dişin doğru yerde sürmesi için gerekli yeri koruyan apareylerdir.

Genellikle, çocuğun dişlerinden kalıp alındıktan sonra bu kalıplar üzerinde hazırlanırlar. Yer tutucular farklı dizaynlarda bulunurlar ve pedodontist tarafından çocuk ve dişleri için en uygunu seçilerek uygulanır. Büyüme-gelişme süreci tamamlanana kadar, özellikle bazı dönemlerde çocukların çene kemikleri hızla büyüdüğünden dolayı, hazırlanan bazı yer tutucular işlev olarak yetersiz kalabilirler. Yapılan kontrol muayenelerinde (6 ayda bir), yer tutucunun  işlevini kaybettiği tespit edilirse, diş hekimi gerekli görürse yinelenmesini tavsiye edebilir.

Çocuğun yaşına uygun şekilde alınan diş röntgenleri yardımıyla, alttaki daimi dişin sürmesine az bir zaman kaldığı tespit edilirse, çocuk diş hekimi yer tutucunun yapımının tekrarlanmasına gerek duymayabilir.

Bir yanıt yazın

Randevu Al